Eriksberg är en bit aktiv sjöfartshistoria. Flera av fartygen som ligger här har en verksamhet öppen för allmänhet, medan andra lever på minnen.

E X P E D I T I O N S -

F A R T Y G E N

Fyra expeditionsfartyg har vinterhamn i Eriksberg: 

Virgo, Konfish, Freya och Malmö. Sommartid trafikerar 

de Svalbard och Grönland.

V I R G O   |   Dräktighet: 655 gt. Ägare: Rederi AB Virgo.

K I N F I S H   |   Dräktighet: 329 gt. Ägare: Northern Expeditions.

F R E Y A   |   Dräktighet: 605 gt. Ägare: Skattegården Rederi.

M A L M Ö   |   Dräktighet: 317 gt. Ägare: Skattegården Rederi.

I N G O

Byggd 1922 i Sjötorp. Drivs som en ideell stiftelse, med aktiv ungdomsverksamhet.

Öppet för alla.

L Ä S   M E R

M A T H I L D A

Privatägd skonare i kommersiell trafik, byggd 1985. Kan ta 28 passagerare och hysa tio nattgäster. Öppet för alla

L Ä S   M E R

E R I K S B E R G

Byggd 1910 i Eriksberg. Seglar charter öppen för bokningar. Har restaurang med fulla rättigheter. Öppet för alla.

L Ä S   M E R

M A N D A L A Y

Byggd 1979 i Karlstad, som en Colin Archer räddningsskuta. Ägs och drivs av Göteborgs Scoutförbund. Öppet för alla.

L Ä S   M E R

Ö V R I G A   F A R T Y G

K A R I N

Pråm

K A L M A R S U N D

Minutläggare

S T J Ä R N Ö

Isbrytare

F R Y K E N

Styckegodsare

M O N S U N

Ketch

unsplash